Logo Orklahopp
REGLER BINDINGER, KLOSSER, SKI

Nyheter

Om Orklahopp

Aktive

Sesongen 2005-06

Resultater

Om hoppsporten

Trening

Video

Idrettslagene

Hoppbakker i sonen

Linker

Kontakt oss

 


MÅLING AV LENGDE PÅ FORSKI OG TOTAL SKILENGDE:

skilengde

MERK: Måling av lengden på forski skal skje på skiens overside, fra skiens tupp til læret på skoen (evt. plastkappe e.l. foran på skoen skal det ses bort fra). Måling av skiens totale lengde skal skje på undersiden. Målebåndet strekkes langs skien.
Se egen tabell for forhold mellom tillatt skilenge og kroppshøyde. Kroppshøyde skal måles uten sko.

KLOSSHØYDE OG BINDINGSMONTERING

klosstykkelse

Bindingene skal monteres parallelt med skiene. Skråstilling er ikke tillatt. Det er tillatt å legge klosser under skoene for å oppnå en bedre tilløpsstilling, men avstanden mellom skiens overflate og undersiden av hopperens hæl (inne i skoen) må ikke overstige 70 mm. Altså hæl + skosåle = maks. 7 cm! Det er ikke lov å bygge opp skoen innvendig.
Merk: Det tillates ikke høyere kloss som følge av et evt. forhøyet framstykke, f.eks. Silveretta! Det kan/skal mao. ikke tas hensyn/justeres for framstykkets høyde ved målingen av klossen. Brudd på dette er diskvalifikasjonsgrunn.

PRESISERING AV SKIENS PROFIL

F Skiens totale lengde
a maks bredde på forski = 115 mm
b maks bredde ved 57% (forski) = 105 mm
c maks bredde på bakski = 115 mm
d maks lengde mellom skiens tupp og start innsving = 300 mm
e maks lengde mellom skiens bakdel og start på innsving = 150 mm
f kontrollpunkt for b (57 % av L)

Kurven fra A gjennom B til C angir formen på skiens innsving. Denne kurven må være lik på begge sider og symmetrisk med skiens senterlinje. Maksimalt kan linjen fra A til B, så vel som B til C, framstå som en rett linje.

skiprofil

Tilbake til REGLER